42
3456
Dự án đã triển khai
kiểm toán tài chính 2016
kiểm toán tài chính 2016
Cập nhật: 13/01/2016
Lượt xem: 2250
Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập giúp tăng cường độ tin cậy của các thông tin mà các công ty cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.
 Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị.

Công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, giải thể công ty hàng đầu tại Việt Nam.

CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN SAO VÀNG ( xem chi tiết)

Công ty Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Sao Vàng được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

Ngoài dịch vụ kế toán, kiểm toán Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng còn cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Đây là dịch vụ khai thuế, ký trên hồ sơ khai thuế và làm việc với cơ quan thuế thay người nộp thuế.

Dịch vụ đại lý thuế (Xem chi tiết)

Đến với Công ty Dịch vụ Kế toán Sao Vàng, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ, sự phục vụ chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

Nội dung Kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi :

- Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kế toán về các mặt:

- Hệ thống chứng từ kế toán,

-  Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng,

-  Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép,

- Hệ thống các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị,

- Tổ chức công tác kế toán.

  Tham gia chứng kiến công việc kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

- Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp.

- Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên Báo cáo tài chính: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công nợ và Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, Chi phí,...Xem thêm thông tin tại bếp từ , đèn ngủ chất lượng cao.

-      Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo.

-      Xem xét và cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ.

-      Thảo luận với khách hàng về nội dung Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức.

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ không căn cứ trên những sai sót nhỏ không trọng yếu được phát hiện trong ghi chép kế toán và trong Báo cáo tài chính. Những sai sót trên sẽ được phản ánh lại với từng cấp quản lý tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cáo với Ban Giám đốc toàn bộ những điểm sai sót trọng yếu của Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bản in Email Quay lại
Lên đầu trang