42
3456
Tuyển dụng
Lượt xem: 615 | 26/02/2019
Tuyển Kỹ sư Chuyên ngành Giao thông, Xây dựng Dân dụng, Xây dựng, Thủy lợi: - Vị trí: Kỹ sư -Trợ lý kiểm toán viên về kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng - Lương thỏa thuận tùy vào năng lực trình độ và kinh nghiệm của ứng viên, b...
Lượt xem: 615 | 26/02/2019
Tuyển Kỹ sư Chuyên ngành Giao thông, Xây dựng Dân dụng, Hạ tầng Kỹ thuật, Kinh tế Xây dựng, Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành về Điện: - Vị trí: Kỹ sư -Trợ lý kiểm toán viên về kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng - Lương thỏa ...
Lượt xem: 615 | 26/02/2019
Tuyển dụng nghiệp vụ thẩm định giá
Lên đầu trang