42
3456
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Dịch vụ Kế toán trọn gói
Dịch vụ Kế toán trọn gói
Cập nhật: 22/06/2016
Lượt xem: 2171
 
 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
A.      MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dịch vụ kế toán trọn gói hiện đang là dịch vụ được sử dụng rất nhiều bởi các công ty có qui mô vừa và nhỏ. Nếu tuyển dụng một nhân viên kế toán vào làm việc, bạn sẽ phải trả không ít hơn 3 triệu một tháng và bạn cũng thực sự không biết được là công việc của nhân viên này làm có đầy đủ, chính xác theo qui định pháp luật hay không. Bạn thực sự lo lắng về các khoản phạt thuế, truy thu thuế sẽ phát sinh khi cơ quan Thuế xuống quyết toán.
  
Dịch vụ kế toán trọn gói của Kiểm toán Đại Dương được thực hiện bởi các kế toán viên chuyên nghiệp và được kiểm tra kiểm soát bởi các kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp Công ty loại bỏ hoàn toàn những lo lắng về thuế, sổ sách kế toán cũng như các rủi ro về các khoản phạt, truy thu thuế.
Công việc  Dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm:
Thực hiện tất cả các thủ tục, báo cáo thuế phát sinh trong năm.
Tư vấn các vấn đề liên quan đến chi phí, doanh thu, hóa đơn, thuế.
Ghi nhận sổ sách kế toán, in, lưu trữ và bàn giao cho Công ty.
Trực tiếp giải trình tất cả số liệu với Cơ Quan Thuế khi quyết toán thuế năm.
Đại diện Doanh nghiệp giải trình các vấn đề phát sinh khi cơ quan thuế yêu cầu.
B.      CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
BÁO CÁO THUẾ
Lập và gửi các Báo cáo thuế theo qui định
Kê khai thuế Giá trị gia tăng (VAT) hàng tháng / quý;
Kê khai thuế Thu nhập cá nhân hàng tháng / quý;
Kê khai tạm tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng quý;
Quyết toán thuế TNDN hàng năm;
Quyết toán thuế TNCN hàng năm;
Đại diện doanh nghiệp để giải trình các vấn đề phát sinh với Cơ Quan Thuế;
Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn, chi phí cho Doanh nghiệp;
Kiểm tra, kiểm soát sự hợp lệ của các hóa đơn đầu ra, đầu vào… thông báo và đưa ra các hướng xử lý cho Doanh nghiệp khi có các vấn đề phát sinh.
GHI SỔ KẾ TOÁN
Thiết lập hệ thống sổ sách, báo cáo, luân chuyển chứng từ kế toán.
Phân loại, sắp xếp, kiểm tra lại chứng từ kế toán.
Định khoản các nghiệp vụ kế toán.
Hạch toán kế toán ghi sổ kế toán.
Lập sổ sách kế toán, sổ chi tiết tài khoản, các bảng phân bổ, khấu hao…
Lập bảng tính giá thành, giá vốn công trình …
Lập các báo cáo kế toán: Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tê …
Thông báo với Ban Giám đốc Công ty các vấn đề phát sinh trong tháng.
Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến doanh thu, chi phí.
Đại diện cho Doanh nghiệp làm việc với cơ quan Thuế, kiểm toán …
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bản in Email Quay lại
Lên đầu trang