42
3456
DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Dịch vụ tư vấn trong Doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn trong Doanh nghiệp
Cập nhật: 22/06/2016
Lượt xem: 2186
Việt Nam đã ra nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, chính vì vậy trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp luôn phải tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để vừa thu được lợi nhuận cao vừa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Với đội ngũ có sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Kiểm toán Đại Dương đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như:
Tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp; tư vấn lập báo cáo dự án; tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư; tư vấn xây dựng, lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn hình thức kế toán; tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký kế toán, tư vấn xây dựng qui chế tài chính, thuế; tư vấn tính và lập bảng kê khai thuế; tư vấn lựa chọn phương án đầu tư; tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp; tư vấn thẩm định giá trị tài sản; tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp; tư vấn soạn thảo hồ sơ mời thầu; tư vấn chấm và lựa chọn hồ sơ dự thầu
 
 
Kiểm toán Đại Dương đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức hệ thống tài chính, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị doanh nghiệp, phân cấp quản lý, phân cấp tài chính về xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu hạch toán kinh tế nội bộ, thực hiện cơ chế khoán phù hợp với từng loại hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 
 
 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bản in Email Quay lại
Lên đầu trang