42
3456
Tin tức nổi bật
Lượt xem: 2809 | 30/10/2013
Các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính độc lập giúp tăng cường độ tin cậy của các thông tin mà các công ty cung cấp cho các nhà đầu tư, các chủ nợ và các bên có lợi ích liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Lên đầu trang